Archiv - informace ze školy
školní rok 2023/24

DUBEN    
2.4. úterý ŠD 9:00 Úspěšný předškolák, MŠ Srdíčko
3.4. středa 4.B 8:30 Preventivní program Proxima
  2.A 9:00 Tandemová výuka informatiky
4.4. čtvrtek  3.B  9:30 Návštěva divadla Minor 
    14-18 ZÁPIS DO 1. TŘÍD
5.4. pátek ŠD Úspěšný předškolák, MŠ Zahrádka, Bobřík, Sluníčko  
  3.A 8:30 Preventivní program Proxima
  4.A,B,5.A 9:30 Návštěva divadla Minor 
  5.B                      10:30 Dopravní výchova
                                                    14-17 ZÁPIS DO 1. TŘÍD
10.4. středa              3.B                      8:30 Preventivní program Proxima                                
  2.B 9:00 Tandemová výuka informatiky
    14:00 Butovický zvoneček-školní kolo
11.4. čtvrtek 1.A,B 8:30 Hudební pořad
  2.B 8:30 Preventivní program Proxima
  4.B 10:30 Dopravní výchova
    14-16 Nahlížení do spisu
12.4. pátek   8:30-11:40 Online den
15.-19.4 1.B, 2.A Škola v přírodě
16.4. úterý   Závěrečná lekce plavání
17.4. středa              1.A                      7:30 Snídaně s knížkou                                                 
  1.A 9:00 Tandemová výuka informatiky
  3.B, 4.B Potichounku
  2.B 9:30 Návštěva divadla Minor
18.4. čtvrtek 4.A 8:30 Preventivní program Proxima
  4.B 9:30 Návštěva divadla Minor
  ŠD 3.A 13:00 Návštěva Národního muzea
19.4. pátek ŠD 8:30 Úspěšný předškolák, MŠ Sluníčko
  ŠD 3.A,B 14:00 Ekoprogram
BŘEZEN    
6.3. středa 4.B 9:00 Tandemová výuka
    16:00 Školička 2. lekce
8.3. pátek 3.B 8:30 Etika
  3.A 10:30 Etika
11.3. pondělí 5.B 10:30 dopravní výchova
13.3. středa 2.A 8:30 dramatická výchova v DDM
  3.A 9:00 Tandemová výuka
  5.A 10:30 dopravní výchova
    16:00 Školička 3. lekce
14.3. čtvrtek   Tonda Obal program pro všechny žáky podle rozpisu
  3.B 8:30 Potichounku
                                1.A                     9:15 Potichounku
18.3. pondělí            1.B,1.A,3.B Velikonoční program 
             třídy A                 Zahájení individuálních konzultací                                 
19.3. úterý                 17:00 Zahájení velikonoční výstavy
20.3. středa 1.A 8:30 Preventivní program Proxima
    Tandemová výuka informatiky 9:00 5.A, 10:40 5.B
    16:00 Školička 4. lekce
    16:30 Vystoupení kroužku kytar, fléten
21.3. čtvrtek   8:30-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
  5.A,B 8:30 Soutěž v anglickém jazyce (vybraní žáci)
    15:00 Vystoupení kytar Všehokus
    16 - 17:30 Prodejní trhy tříd B
22.3. pátek   16:00 Zakončení velikonoční výstavy
  3.A,B Noc s Andersenem
25.3. pondělí 2.A 10:00 Velikonoční program
  5.B           12:00 Velikonoční program
27.3. středa 5.tř 7:30 Snídaně s knížkou
  2.A 8:30 Preventivní program Proxima
  3.B 9:00 Tandemová výuka informatiky
  1.A 9:30 Návštěva divadla Minor
28.3 - 1.4.   Velikonoční prázdniny
ÚNOR    
12.2. pondělí 4.B 10:30 Dopravní výchova
13.2. úterý   Zahájení plaveckého výcviku všech tříd
  ŠD 9:00 Úspěšný předškolák, MŠ Srdíčko
14.2. středa ŠD 9:00 Úspěšný předškolák, MŠ Rumcajs
                                1.A 9:00 Tandemová výuka
  4.A 10:30 Dopravní výchova
16.2. pátek       ŠD                      Úspěšný předškolák, MŠ Bobřík, Zahrádka, Sluníčko 
21.2. středa 4.A             7:30 Snídaně s knížkou
  1.B 9:00 Tandemová výuka
  4.B, 5.A 9:30 Návštěva divadla Minor
23.2. pátek 1.B 8:30 Etika
  1.A 10:30 Etika
27.2. úterý 4.B 7:30 Snídaně s knížkou
28.2. středa 2.B 8:30 Etika
  2.A 10:30 Etika
  5.A 9:00 Tandemová výuka
  5.B 10:40 Tandemová výuka
    16:00 Školička 1. lekce
29.2. čtvrtek   8:30-16:00 Den otevřených dveří
LEDEN 2024                           
12.1. pátek ŠD 9-10:30 Úspěšný předškolák, MŠ Zahrádka
  2.A,3.A,5.A 10:00 Bruslení
15.1. pondělí   KLOBOUKOVÝ DEN
16.1. úterý 3.B,4.A,5.A 9:00 Bruslení
  1.A,4.B 10:00 Bruslení
17.1. středa 2.B 9:00 Tandemová výuka 
18.1. čtvrtek  1.B,2.B,5.A  Potichounku
19.1. pátek všichni ONLINE DEN
23.1. úterý 2. třídy 7:30 Snídaně s knížkou
  ŠD 9:00 Úspěšný předškolák, MŠ Srdíčko
  1.B,2.B,5.B 9:00 Bruslení
  3.A,4.B 9:30 Divadlo Minor
24.1. středa           5.A,B                  8:00 Matematická olympiáda - vybraní žáci
  5.A,B Tandemová výuka 9:00 5.A, 10:40 5.B
25.1. čtvrtek ŠD 8:30 Úspěšný předškolák, MŠ Sluníčko pod střechou
    17:00 Setkání Rady rodičů
    17:30 Třídní schůzky 5.A,B
    18:00 Třídní schůzky všech tříd
26.1. pátek 2.A, 3.A 9:00 Bruslení
30.1. úterý 2. třídy 7:30 Snídaně s knížkou
  3.A 9:30 Čtení v MŠ Sluníčko pod střechou
  3.B 9:30 Návštěva divadla Minor
  5.B 10:00 Bruslení
31.1. středa 4.A 9:00 Tandemová výuka
PROSINEC                                              
1.12. pátek 2.A,3.A 10:00 Bruslení
  ŠD 14:00 Ekoprogram 2.A
2.12. sobota   9-13 ADVENTNÍ DÍLNA
4. 12. pondělí 1.A, B Potichounku 8:30 1.A, 9:15 1.B
  2.B, A Legenda o sv. Mikuláši 10:00 2.B, 11:00 2.A
5.12. úterý 2.B 11:00 Bruslení
6.12. středa 4.B 9:00 Tandemová výuka
    12:30  Vánoční vystoupení MČ P13
    16:00 Školička - program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
7.12. čtvrtek 1.B 9:00 Bruslení
8.12. pátek 1.A,B Vánoční příběh 9:00 1.A, 10:00 1.B
  5.B 10:00 Návštěva knihovny
  1.A,3.B,4.B 10:00 Bruslení
12.12. úterý                ŠD                           9-11 Úspěšný předškolák, MŠ Srdíčko
  2.B 11:00 Bruslení
    17:00 ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVY
13.12. středa 2.B 8:30 Preventivní program Proxima
  5.A,B Tandemová výuka 9-10:30 5.A, 10:40-12:20 5.B
    16:00 Školička - program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
    16:30 Vystoupení hudebního kroužku DDM
14.12. čtvrtek   8:30-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
    15:00 Recitace soutěžních básniček
    15:30 Vánoční kytarový koncert 
    16:00-17:30 Prodejní trhy tříd A
15.12. pátek 3.A 9:00 Příběh Vánoc
  1.A,3.B,4.B 9:00 Bruslení
  2.A 10:00 Bruslení
18.12. pondělí 5.B 12:30 Příběh Vánoc
  ŠD 14:00 Návštěva kostela sv. Jakuba
  2.B 16:30 Vánoční besídka
19.12. úterý 1.A,3.B,4.B 9:00 Bruslení
  2.A 9:30 Návštěva divadla Minor
  2.B,5.A 10:00 Bruslení
20.12. středa 3.A 9:00 Tandemová výuka
  1.B,2.B 9:30 Návštěva divadla Minor
  5.B 10:00 Bruslení
  ŠD 14:00 Vánoční pohádka
21.12. čtvrtek 1.B,2.A,3.A Spaní pod stroměčkem
  3.B,5.A,5.B Spaní pod stromečkem
22.12. pátek všichni 10:00 Návštěva kina Zličín
23.12.- 2.1.    Vánoční prázdniny
LISTOPAD                                           
1.11. středa 5.A 8:30 Polytechnická výchova DDM
  2.B 9-12 Tandemová výuka
  9-11 Úspěšný předškolák, MŠ Rumcajs
3.11. pátek 5.A 8:30 Ze života hmyzu DDM
  3.B 9:30 Návštěva divadla Minor
    Úspěšný předškolák, MŠ Sluníčko pod střechou, Bobřík
6.11. pondělí 3.A 9:15 Dopravní výchova (ve škole)
  3.B 10:30 Dopravní výchova (ve škole)
  2.A Návštěva knihovny
8.11. středa 2.A 8:30 Etika
  5.A 9:00 Tandemová výuka
  4.A 9:30 Návštěva divadla Minor
  2.B 10:30 Etika
  5.B 10:40 Tandemová výuka
    14:00 Recitační soutěž žáků 1. - 3. tříd
9.11. čtvrtek 4.B 9:30 Návštěva divadla Minor
    14:00 Recitační soutěž žáků 4. - 5. tříd
10.11. pátek 1.A 8:30 Etika
    9-10:30 Úspěšný předškolák, MŠ Zahrádka
  1.B    10:30 Etika
  4.A 10:30 Dopravní výchova
23.11. čtvrtek              4.,5. tř                        8:00 Florbalový turnaj chlapců (vybraní žáci)
24.11. pátek 4.,5. tř 8:00 Florbalový turnaj dívek (vybrané žákyně)
  2.B 10:00 Bruslení
  ŠD 14:00 Ekoprogram 1.A
28.11. úterý 4.B 9:30 Divadlo Minor
  1.B, 5.B 10:00 Bruslení
  2.B 11:00 Bruslení
29.11. středa 4.A 9:00 Tandemová výuka
  3.A 9:00 Dopravní hřiště (ZŠ Bronzová)
    16:00 Školička - program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
30.11. čtvrtek 5.B 8:30 Polytechnická výchova (DDM Stodůlky)

říjen: 

2.10. pondělí                                     Zahájení kroužků Rady rodičů
3.10. úterý   Fotografování jednotlivců 1.A, 1.B, 5.B, 5.A, 4.B
4.10. středa   Fotografování jednotlivců 2.A, 2.B, 3.B, 3.A, 4.A
  3.B 8:30 Potichounku
  5.A Tandemová výuka 9-10:30
  ŠD Úspěšný předškolák, MŠ Rumcajs
  5.B Tandemová výuka 10:40-12:00
5.10. čtvrtek 2.B 8:30 Preventivní program Proxima 
6.10. pátek 2.A, 3.B 8:30 Preventivní program Proxima 
  5.B 8:30 Ze života hmyzu, program DDM
  ŠD Úspěšný předškolák, MŠ Sluníčko pod střechou, Bobřík
10.10. úterý ŠD  Úspěšný předškolák, MŠ Srdíčko
11.10. středa  2.A 8:30 Ze života hmyzu, program DDM
  3.B 9:00 Tandemová výuka
  5.A 9:30 Návštěva divadla  Minor
12.10. čtvrtek 3.A 8:30 Preventivní program Proxima 
13.10. pátek 4.A 8:30 Preventivní program Proxima 
  ŠD Úspěšný předškolák, MŠ Zahrádka
14.10. sobota 1.B Společný výlet rodičů a žáků do Prokopského údolí 
16.10. pondělí

4.B        

10:30 Dopravní hřiště
18.10. středa 4.B 8:30 Preventivní program Proxima
  5.A 8:30 Etika
  3.A 9:00 tandemová výuka
  5.B 10:30 Etika
  4.A 10:30 Dopravní hřiště
19.10. čtvrtek   17:30 Setkání Rady rodičů
20.10. pátek 5.A 8:30 Preventivní program Proxima
  3.A 9:00 Návštěva divadla Minor
21.10. sobota 4.B     Společný výlet rodičů a žáků
23. - 25.10.          5.A             Třídní výlet (Hutě p.Třemšínem)
23.10. pondělí 2.A  8:30 Dramatická výchova, program DDM 
  4.A 8:30 Etika
  4.B 10:30 Etika
25.10. středa 2.A 9-12 Tandemová výuka
26., 27.10.   PODZIMNÍ PRÁZDNINY
30.10. pondělí 3.A 8:30 Etika
  3.B 10:30 Etika
31.10. úterý 1.A 8:30 Potichounku
  4.B 9:15 Potichounku

září:

22.9. pátek                  1.A               8:30 Preventivní program Proxima
   5.B  9:00 Návštěva knihovny
 23.9. sobota  1.A Společný výlet rodičů a žáků
 25.9. pondělí   BAREVNÝ DEN - PUNTÍKY
   3.A 16:15 Opékání buřtů na školní zahradě
26.9. úterý   BAREVNÝ DEN - PRUHY
    17:00 Ukázková hodina čtení pro rodiče žáků 1. tříd
    18:00 Ukázková hodina čtení pro rodiče žáků 1. tříd
27.9. středa   BAREVNÝ DEN - TRIKOLORA
  1.B 8:30 Preventivní program Proxima
  4.B 9:00 Tandemová výuka
  5.B 9:30 Divadlo Minor
28.9. čtvrtek   Státní svátek
29.9. pátek   Ředitelské volno

 

 


archiv informací školního roku 2022/23

archiv informací školního roku 2021/22

archiv informací školního roku 2020/21

archiv informací školního roku 2019/20

archiv informací školního roku 2018/19

archiv informací školního roku 2017/18
archiv informací školního roku 2016/17
archiv informací školního roku 2015/16
archiv informací školního roku 2014/15
archiv informací školního roku 2013/14
archiv informací školního roku 2012/13
archiv informací školního roku 2011/12
archiv informací školního roku 2010/11
archiv informací školního roku 2009/10

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok