Mgr. Jarmila Stašková

 

 foto_mohylka.jpg

 

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Své pedagogické zkušenosti jsem získávala nejen v oblasti speciální pedagogiky, kdy jsem se věnovala především dětem nevidomým, ale také v práci s dětmi v mateřské škole, na 1. stupni ZŠ a v mimoškolních aktivitách - jako vedoucí dětského i dospělého folklórního souboru. Mám ráda tanec, zpěv, hudbu, divadlo.