Mgr. Michaela Houšková         

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy se zaměřením na výtvarnou výchovu.
Kromě pedagogické praxe jsem pracovala také jako knižní redaktorka pedagogické literatury v nakladatelství Portál a v Karmelitánském nakladatelství.

Další absolvované vzdělávání a kurzy:
Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Vzdělávací program Nové pojetí výuky matematiky na prvním stupni základních škol
Vzdělávací program Práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky
Kurz Rozvíjení čtenářské gramotnosti ve škole
2014 Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky
2015 Kurz Hejného metody ve vyučování matematice 1. stupně ZŠ
2015 Rozvoj učitelských dovedností - základní kurz (RWCT)
2015 Kurz Sfumato aneb Čtení pro všechny děti
2015 konference STaN: Integrace, inkluze a zákonitosti ve výchově a vzdělávání nadaných
2016 Kurz ADHD ve třídě, školní družině
2017 Řešení problému ve třídě
2017 Základní kurz - řešení šikany a kyberšikany I.
2017 Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v různých předmětech 


 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok