PŘECHOD NAŠICH ŽÁKŮ PO UKONČENÍ 5. ROČNÍKU

 

Abychom rozptýlili obavy dětí i jejich rodičů z přechodu na jinou školu, věnujeme páťákům zvýšenou pozornost.

Z reakcí rodičů vyplývá, že velmi oceňují:

  1. organizování schůzky rodičů s vedením školy

- podání informací o okolních základních školách, o jejich zaměření

- informace o osmiletých gymnáziích, přípravných kurzech, zkouškách nanečisto, dostupnosti, zaměření a počtu přijímaných žáků

  1. zprostředkování testování studijních předpokladů poradnou a pomoc při výběru vhodné školy
  2. nabídku konzultací s výchovnou poradkyní školy
  3. informace o termínech Dní otevřených dveří a Veletrhu škol
  4. pořádání přípravky na gymnázia
  5. návštěvy „velké“ školy – seznámení s prostředím, dlouhými chodbami, několika patry a střídáním tříd po hodinách
  6. střídání více vyučujících, aby si žáci zvykli na jiné styly výuky a metody práce
  7. přihlašování žáků do vědomostních i logických soutěží
  8. rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností v rámci školních projektů

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok