Plánek budovy školy
pro školní rok 2019/20

plan trid19