Plánek budovy školy
pro školní rok 2020/21

plan trid20