Kateřina Hrbková

Vystudovala jsem historii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě UK. V rámci studia jsem strávila rok na pařížské Sorboně. Věnuji se výuce jazyků mladších dětí, překládání a popularizaci historie v podobě dětských knížek i kroužku Středověk na této škole. Mezi mé další zájmy patří hudba a výtvarná tvorba, především keramika.