Pedagogický sbor

     Pedagogický sbor je složený z kvalifikovaných a zkušených pedagogů, kteří ve škole docilují velmi dobrých výsledků. To vytváří v rodinném prostředí školy příjemné klima. Své vzdělání si pedagogičtí pracovníci průběžně doplňují a rozšiřují. Pedagogové mají zájem se sami aktivně vzdělávat.

     Zde najdete některé portréty, jak nás viděli naši žáci, a společnou fotografii zaměstnanců školy.


Pedagogický sbor
pro šk. rok 2021/22

školní družina:
1.odd. Pavla Portová
2.odd. Ing. Jitka Hrubá
3.odd. Zdeňka Biačková
4.odd. Zdeňka Davidová
5.odd. Bc. Lýdia Baráková - vedoucí
6.odd. Petra Vyletělová

třídní učitelky:

1.A   Zuzana Moravcová

1.B   Bc. Marie Procházková

2.A   Mgr. Anna Cudráková
2.B   Mgr. Michaela Houšková

3.A   Mgr. Jarmila Stašková
3.B   Mgr. Petra Jiránková

4.A   RNDr. et Mgr. Alena Nikrýnová
4.B   Mgr. Veronika Pijáková
5.A   Mgr. Pavlína Klimešová
5.B   Mgr. Štěpánka Kuchaříková
výchovný poradce: Mgr. Martina Hanzalová

speciální pedagog: Mgr. Denisa Červinková

                               Bc. Helena Sladomelová

 

vyučující angličtiny:  Mgr. Kateřina Hrbková
                                  Mgr. Jitka Pokorná

                                  Mgr. Juliána Kováriková

                                  Mgr. Klára Stuchlá

                                  Bc. Helena Sladomelová

                                  Jana Burešová
                             
asistenti pedagoga:

1.A    Petra Hofmannová
1.B    Martina Červenková

2.A    Ing. Martina Šípová
2.B    Mgr. Michaela Martínková

3.A    Monika Sladomelová

3.B    Lucie Frydryšková DiS.
4.A    Michaela Sinzogan
4.B    Ing. Simona Kocourková

4.B    Kateřina Bečvářová
5.A    Markéta Gešková
5.B    Petr Váchal

         Vladimír Cvajniga

         Zuzana Kocíková

         Daniel Průša