Pedagogický sbor

     Pedagogický sbor je složený z kvalifikovaných a zkušených pedagogů, kteří ve škole docilují velmi dobrých výsledků. To vytváří v rodinném prostředí školy příjemné klima. Své vzdělání si pedagogičtí pracovníci průběžně doplňují a rozšiřují. Pedagogové mají zájem se sami aktivně vzdělávat.

     Zde najdete některé portréty, jak nás viděli naši žáci, a společnou fotografii zaměstnanců školy.


Pedagogický sbor
pro šk. rok 2018/19

školní družina:
1.odd. Zdeňka Davidová
2.odd. Ing. Jitka Hrubá
3.odd. Pavla Portová
4.odd. Zdeňka Biačková
5.odd. Bc. Lýdia Baráková - vedoucí
6.odd. Ing. Martina Šípová

třídní učitelky:
1.A   RNDr. et Mgr. Alena Nikrýnová
1.B   Mgr. Veronika Pijáková
2.A   Mgr. Pavlína Pohanková
2.B   PhDr. Jana Moravcová
3.A   Mgr. Martina Tomanová
3.B   Bc. Marie Procházková
4.A   Mgr. Anna Cudráková
4.B   Mgr. Michaela Houšková
5.A   Kateřina Srbová
5.B   Mgr. Petra Jiránková

výchovný poradce: Mgr. Martina Štychová
speciální pedagog: Mgr. Markéta Kůtková
vyučující angličtiny: Mgr. Kateřina Hrbková
                            Mgr. Markéta Kůtková
                            Mgr. Nataša Martínková
                            Mgr. Jitka Pokorná

asistenti pedagoga:
1.A    Michaela Sinzogan
1.B    Ing. Simona Kocourková
2.A    Markéta Gešková
2.B    Petr Váchal
3.A    Petra Hofmannová
3.B    Martina Červenková
4.A    Ing. Martina Šípová
4.B    Mgr. Michaela Martínková
5.B    Lucie Frydryšková DiS.