Pedagogický sbor

     Pedagogický sbor je složený z kvalifikovaných a zkušených pedagogů, kteří ve škole docilují velmi dobrých výsledků. To vytváří v rodinném prostředí školy příjemné klima. Své vzdělání si pedagogičtí pracovníci průběžně doplňují a rozšiřují. Pedagogové mají zájem se sami aktivně vzdělávat.

     Zde najdete některé portréty, jak nás viděli naši žáci, a společnou fotografii zaměstnanců školy.


Pedagogický sbor
pro šk. rok 2020/21

školní družina:
1.odd. Zdeňka Davidová
2.odd. Ing. Jitka Hrubá
3.odd. Pavla Portová
4.odd. Zdeňka Biačková
5.odd. Bc. Lýdia Baráková - vedoucí
6.odd. Martina Červenková

třídní učitelky:

1.A   Mgr. Anna Cudráková
1.B   Mgr. Michaela Houšková

2.A   Mgr. Jarmila Stašková
2.B   Mgr. Petra Jiránková

3.A   RNDr. et Mgr. Alena Nikrýnová
3.B   Mgr. Veronika Pijáková
4.A   Mgr. Pavlína Klimešová
4.B   Mgr. Štěpánka Kuchaříková
5.A   Mgr. Martina Tomanová
5.B   Bc. Marie Procházková


výchovný poradce: Mgr. Martina Hanzalová

speciální pedagog:Bc.Helena Sladomelová

práce s nadanými žáky: Mgr. Markéta Kůtková
vyučující angličtiny: Mgr. Kateřina Hrbková
                                 Mgr. Jitka Pokorná

                                 Mgr. Juliána Kováriková

                                 Mgr. Klára Stuchlá

                                 Bc. Helena Sladomelová
                             
asistenti pedagoga:

1.A    Ing. Martina Šípová
1.B    Mgr. Michaela Martínková

2.A    Monika Sladomelová

2.B    Lucie Frydryšková DiS.
3.A    Michaela Sinzogan
3.B    Ing. Simona Kocourková
4.A    Markéta Gešková
4.B    Petr Váchal
5.A    Petra Hofmannová
5.B    Martina Červenková

         Vladimír Cvajniga

         Zuzana Kocíková

         Daniel Průša