Pedagogický sbor

     Pedagogický sbor je složený z kvalifikovaných a zkušených pedagogů, kteří ve škole docilují velmi dobrých výsledků. To vytváří v rodinném prostředí školy příjemné klima. Své vzdělání si pedagogičtí pracovníci průběžně doplňují a rozšiřují. Pedagogové mají zájem se sami aktivně vzdělávat.

     Zde najdete některé portréty, jak nás viděli naši žáci, a společnou fotografii zaměstnanců školy.


Pedagogický sbor
pro šk. rok 2019/20

školní družina:
1.odd. Zdeňka Davidová
2.odd. Ing. Jitka Hrubá
3.odd. Pavla Portová
4.odd. Zdeňka Biačková
5.odd. Bc. Lýdia Baráková - vedoucí
6.odd. Mgr. Michaela Martínková

třídní učitelky:

1.A   Kateřina Srbová
1.B   Mgr. Petra Jiránková

2.A   RNDr. et Mgr. Alena Nikrýnová
2.B   Mgr. Veronika Pijáková
3.A   Mgr. Pavlína Pohanková
3.B   PhDr. Jana Moravcová
4.A   Mgr. Martina Tomanová
4.B   Bc. Marie Procházková
5.A   Mgr. Anna Cudráková
5.B   Mgr. Michaela Houšková

výchovný poradce: Mgr. Martina Štychová
speciální pedagog:
vyučující angličtiny: Mgr. Kateřina Hrbková
                                Mgr. Jitka Pokorná
                               
asistenti pedagoga:

1.A    Monika Sladomelová

1.B    Lucie Frydryšková DiS.
2.A    Michaela Sinzogan
2.B    Ing. Simona Kocourková
3.A    Markéta Gešková
3.B    Petr Váchal
4.A    Petra Hofmannová
4.B    Martina Červenková
5.A    Ing. Martina Šípová
5.B    Mgr. Michaela Martínková