Orientační běh

Vedoucí kroužku: p. Tesařová

pátek 14 - 15 hod.