Základní informace
 

Základní škola Mohylová 1963, Praha 13 - Lužiny je jednou z 10 sídlištních škol na Praze 13. Jsme školou pouze prvostupňovou a chápeme, že škola je součástí života každého z nás, a proto dbáme na individuální přístup a osobní kontakt s každým žákem a jeho rodinou.

Škola je umístěna v lokalitě sídliště Lužiny, v klidném rondelu panelových domů, obklopena školní zahradou, na které děti naleznou klid v zeleni, kde odpočívají a mohou si i hrát na školním hřišti. Na zahradě jsou možné i tyto sportovní aktivity: míčové hry, využití doskočiště na skok daleký nebo slackline. Naleznou zde také skleník, skalku a domečky na odpočinek a mohou zde plnit i různé písemné úkoly. Mnohdy zde realizujeme i vyučovací hodiny a pravidelně zde trávíme velké přestávky.

Školní budova má charakter pavilónové školní budovy. Je rozdělena do dvou pavilónů a spojovacím článkem je správní část s ředitelnou, sborovnou a kancelářemi hospodářky a ekonomky školy. V této části je také tělocvična (ze skromnosti jí říkáme pohybový sál). Každý pavilónek má svůj vlastní vchod. V jednom jsou kmenové třídy, knihovna a počítačová učebna. Ve druhém pavilonu máme kromě tříd také jazykovou učebnu a společenskou místnost. V této místnosti organizujeme pravidelně vánoční a velikonoční výstavy a jiné kulturní akce. Provedli jsme stavební a technické úpravy, které umožnily vznik otevřených chodbiček před vchody pro naše žáky. Také jsme se snažili vytvořit jistou bezbariérovost naší budovy a úspěšně po pěti letech u nás ukončila docházku dívenka na vozíku. Pan školník umožnil našim žákům jezdit do školy na kolech a koloběžkách a vytvořil stojany na jejich parkování v areálu školy. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, průběžně dochází k jeho obnově, v současné době probíhá postupná výměna školního nábytku a snažíme se stále doplňovat výpočetní techniku a obnovovat pomůcky v prvoučném kabinetě. Součástí školy je školní jídelna. V pavilonu B jsme zbudovali keramickou dílnu se zvláštním vchodem.

Prvky projektového vyučování i metody kritického myšlení nyní přirozeně prolínají naším ŠVP. Vzhledem k velmi širokému spektru vzdělávacích potřeb našich žáků – od žáků nadaných až po integrované děti - se nám jeví jako velmi přínosné a smysluplné zaměřit strategii školy směrem k tvořivému učení, které je založeno na zvládání přirozených situací, na přizpůsobení se individualitám žáků. Chceme docílit toho, aby naše škola umožňovala individuální uplatnění každému žákovi a každému z nich umožnit pocit úspěchu a najít sám sebe. Každý má jiné možnosti a my se snažíme najít cestu k úspěchu pro každé dítě v naší škole. Nedílnou součástí výuky je projektové vzdělávání, které dále obohacuje způsob získávání vědomostí našich dětí.

Vyučování začíná v 8:30 hodin v pondělí vždy společným setkáním všech žáků školy s vedením školy. Ostatní dny začíná pracovní den rozhlasovým vysíláním jednotlivých tříd. Pracovní den máme rozdělen do dvou bloků, mezi nimiž nezvoní a mohou se tudíž plně přizpůsobit pracovnímu tempu a probírané látce. Je tedy zcela na učiteli, jak práci v blocích časově využije.

Máme všechny předpoklady být dobrou školou: jsme škola rodinného typu, úzce spolupracujeme s rodiči a to působí příznivě na výsledky práce dětí i jejich učitelů. Při počtu asi 250 žáků ve škole jsou vztahy mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a učiteli velmi přátelské a otevřené. Prospěšná je i spolupráce s mateřskými školami. Některé, např. MŠ U Rumcajse, MŠ Bobřík, MŠ Zahrádka, MŠ Sluníčko pod střechou a Církevní MŠ Srdíčko, nás pravidelně navštěvují. Při těchto setkáních se děti seznamují s atmosférou ve škole a se vším, na co se mohou do budoucna těšit.

prezentace školy - ke stažení 3,5 MB

informační brožurka školy Projektové vyučování - ke stažení 873 kB

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok