zájmový kroužek: Programování Baltík

vyučující: TIB

 

Baltík je výukový multimediální programovací nástroj pro děti a mládež. Rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Žáci se s pomocí Baltíka naučí zvládnout nejen základy práce na PC, ale především základy algoritmizace a programování.

Kroužek je vhodný pro děti I. stupně.

Termín: po 15:00 - 16:00 h

Bližší informace na https://tib.cz/krouzky

Přihláška https://tib.cz/krouzky/prihlaska