Školní družina

Na této stránce najdete:
Úvod
Organizace ŠD
Činnosti a akce ŠD
Kroužky ŠD

Úvod

To, že školní družina by měla být místem, kde si její účastníci najdou prostor především pro realizaci vlastních zájmů, je důležité. Proto nejrozšířenější oblastí aktivit ŠD by mělo být vytvoření podmínek pro  relativně volnou spontánní činnost všech účastníků. Nejen ve smyslu vytvoření vhodných prostor a potřebného materiálně technického vybavení, ale zejména v široké nabídce zájmových činností. Od toho, že si žák může v klidu číst, malovat, přes hraní různých her, kolektivní činnosti, až po řízené či sledované, ale zdánlivě volné využívání zařízení školy (tělocvičny, žákovské knihovny, počítačové učebny apod.).
Snažíme se, aby takovým místem naše ŠD byla. Běžnou součástí naší ŠD jsou také sportovní, pohybové aktivity a v neposlední řadě organizování výletů, návštěv výstav, divadelních představení atd. Při tvorbě celoročního a následné měsičních plánů počítáme s tím, že činnosti zařadíme do programu pružně podle situace i podle toho, který žák bude ve ŠD přítomný anebo podle události, která se jednotlivých žáků osobně dotýká (oslava narozenin, potřeba řešení konfliktu mezi spolužáky apod.).
Děti mívají hodně nápadů. Jsou pro nás velkou inspirací. Dáme-li jim příležitost, umožníme jim nejenom rozvíjet jejich poznávání, ale splníme i jednu z vnějších podmínek vzdělávání žáků. Velmi oceňujeme dobrou spolupráci s rodiči, zejména pomoc ze strany Rady rodičů. Zároveň jsme si vědomi velkého pochopení a ochoty kdykoliv pomoci (v rámci možností) ze strany vedení školy.

Bc. Lýdia Baráková, vedoucí vychovatelka

Organizace ŠD

 

  mobil: 602 205 909, pevný telefon: 235 510 002 až 3
1.odd. Ing. Jitka Hrubá 1.A jitka.hruba(at)zsmohylova.cz
2.odd. Zdeňka Biačková 1.B zdenka.biackova(at)zsmohylova.cz
3.odd. - Bc. Lýdia Baráková 2.A lydia.barakova(at)zsmohylova.cz
4.odd. - Jana Berdisová 2.B jana.berdisova(at)zsmohylova.cz
5.odd. - Pavla Portová 3.A pavla.portova(at)zsmohylova.cz
6.odd. - Petra Vyletělová 3.B petra.vyletelova(at)zsmohylova.cz

Vyzvedávání účastníků ze ŠD nelze akceptovat formou telefonní domluvy.

Čtvrté třídy budou z provozních důvodů rozdělené do ostatních oddělení dle jejich kapacity.

 

 

Jana Bjpg2 


 
Bc. Lýdia Baráková
vedoucí
Zdeňka Biačková Jana Berdisová Ing. Jitka Hrubá Petra Vyletělová Pavla Portová

Do naší školní družiny mají možnost chodit žáci prvních až čtvrtých tříd. Školní družina je denně ráno od 7.00 hod. do 7.50 hod., v zimních měsících od prosince do 20. března je d otevřena do 8.00 hod. Odpolední družina začíná po vyučování a funguje do 17.30 hod. 

Školní družina se angažovaně stará o odpolední program našich dětí. Paní vychovatelky připravují a plánují s předstihem pro děti výlety, karneval, celodružinové hry, návštěvy výstav, divadel a knihoven.
Vyzvedávání dětí z odpolední družiny je proto možné od 13.00 do 14.00 hod., potom opět od 15.30 hod. do 17.30 hod.

 

Řád školní družiny je v žákovské knížce žáka. Jeho plné znění na stránkách ŠD.

Poplatek za školní družinu činí 300,- Kč za měsíc a probíhá dvakrát ročně. Součástí první platby je 200,- Kč příspěvek do školní družiny na celý rok. Tento příspěvek se platí přímo pí. vychovatelce příslušného oddělení a slouží na materiál, který se použije na tématické činnosti příslušného oddělení. Vyúčtování těchto drobných nákupů je kdykoliv k nahlédnutí.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE: 

 

Důležité upozornění:

Žádáme rodiče, aby neplatili nic dopředu a učinili tak až po obdržení příslušného oznámení, s aktuálním variabilním číslem (ten z loňského roku neplatí). Různých plateb je hodně ( plávání, školní jídelna, školy v přírodě, Rada rodičů...) a vše má své variabilní číslo, které se musí dohledat a správně zařadit. 

Moc děkujeme.

 

Činnosti a akce ŠD

Rámcový plán ŠD
Den dětské onkologie při FN Motol (18.1.2018)

Měsíční plány

 

1. oddělení

2. oddělení

3. oddělení

4. oddělení

5. oddělení

6. oddělení

 

Fotogalerie ŠD


Kroužky ŠD

Veškeré zájmové činnosti (sportovní, výtvarné, enviromentální, kulturní atd.) fungují v rámci všech oddělení. Téměř všechny děti naší ŠD jsou zapojeny do kroužků Rady rodičů. Činnosti těchto kroužků jsou velice různorodé a děti mají z čeho vybírat dle svého zájmu - a nás to těší. Na druhé straně je to pro nás provozně náročné a omezuje to do určité míry naše vlastní aktivity. Pro nás je ale prvořadé, aby byly spokojené hlavně děti.
V rámci zájmových činností ve ŠD pracuje kroužek Chovatel-pěstitel, pod jehož vedením se staráme o zvířátka a celou školní zahradu.
Co se ještě týče činnosti ve školní družině, nelze opomenout, že ŠD na naší škole také zastřešuje účast v mezinárodní knihovnické akci Noc s Andersenem. Byli jsme jednou z pilotních škol, resp. ŠD, které se do této akce před léty zapojily. Je to akce krásná a velmi náročná na přípravu. Tradiční akce se zúčastňuje vždy třetí oddělení této ŠD v příslušném školním roce.
A ještě jedna naše tzv. srdeční záležitost, která má název "Úspěšný předškolák". Již několik let se potkáváme v dopoledních hodinách jednou měsíčně s předškoláky z mateřských škol a snažíme se jim ulehčit jejich vstup do školních lavic 1. tříd.

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok