Společnost pro talent a nadání - STaN

Smyslem činnosti STaN je pomoci řešit často nepříznivou a někdy i velmi závažnou situaci přemýšlivých, intelektově nadaných dětí, zejména v souvislosti s jejich vzděláváním.

 

Cílem je přispívat odbornými radami, doporučeními a uvádět příklady dobré a špatné praxe z ČR i ze zahraničí, k vypracování funkčního systému, který umožní přemýšlivým dětem/žákům/studentům rozvíjet jejich potenciál s radostí a sebedůvěrou, v přátelském prostředí, respektujícím jejich vzdělávací, emocionální a sociální potřeby.

 

Činnost těchto center nahrazuje v ČR do určité míry STaN. Poskytuje rodičům, učitelům, psychologům i dalším odborníkům v ČR informace z oblasti péče o nadané. Tak, aby měli přehled o aktuální situaci a trendech nejen u nás, ale i ve světě. Na odborných setkáních STaN (Pracovní dny, konference, Klub rodičů a učitelů) i v pedagogické a popularizační činnosti uvádí příklady dobré praxe i upozornění na to, co se neosvědčilo. Součástí akcí STaN jsou přednášky významných zahraničních odborníků, včetně diskuse.

 

 foto ze setkání


oficiální stránky Společnosti pro talent a nadání

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok