Hlavní nabídka

Přehled aktivit

Zápisy ze schůzek RR od listopadu 2003

Letní tábor RR

Příměstský tábor RR
- 2013
- 2016

Kroužky
- seznam kroužků
- anotace kroužků
naleznete v menu Kroužky
na titulní straně ZŠ Mohylová
-
fotogalerie turistického kroužku
- fotogalerie dramatického kroužku

Zpráva o hospodaření RR
- v letech 2006 až 2008
- za rok 2009
- za rok 2010
- za rok 2011
- za rok 2012
- za rok 2013
- za rok 2014
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017

Výroční zpráva RR
- za rok 2009
- za rok 2010
- za rok 2011
- za rok 2012
- za rok 2013
- za rok 2014
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017

Zakládací listiny RR

Zákon o obecně prospěšných společnostech

Rady dětí a mládeže

Karta mládeže EYCA

Nabídka karet mládeže

Můžete nám napsat!

Hlavní stránka ZŠ Mohylová


Rada rodičů

Rada rodičů existuje při škole již více než deset let. V současné době se díky dobré spolupráci s učiteli, vedením a celým technickým zázemím školy rozeběhlo několik společných projektů, jež napomáhají vzniku nového pojetí školy jako místa pro vzdělávání, ale i pro setkávání se a sbližování. Znamená to, že škola nejen pracuje na velmi dobrém systému vzdělávání svých svěřenců, ale zároveň buduje něco, co bychom mohli nazvat komunitním centrem.

Základní myšlenkou školy je naučit děti všem znalostem a vědomostem, co se ve škole naučit mají, ale i pomoci jim získávat takové dovednosti, aby samy dokázaly zformulovat, slušnou formou prezentovat a zdvořile obhájit svůj názor. A nejen to. Důležité je i zprostředkovat jim prožitek a poznání ceny spolupráce, tolerance, odpovědnosti, snahy a vytrvalosti.

A tady je prostor pro aktivitu a pomoc rodičů. Naše přítomnost ve škole pomáhá vytvářet rodinnou atmosféru klidu, přátelství, bezpečí a partnerství. My jako rodiče se můžeme aktivně účastnit všech akcí, jež vytvářejí kolorit školy. Máme možnost přicházet s připomínkami, nápady a návrhy a spolu s učiteli je můžeme naplňovat a realizovat. A všechny pravidelně pořádané tematické výstavy, pracovní dílny, bazary, burzy, koncerty a besedy, všechna spolupráce s chráněnou dílnou Diakonie a s kluby seniorů dokazují, že je naplňujeme a realizujeme. A že představa školy – komunitního centra je životaschopná a její realizace užitečná, protože pomáhá budovat pocit sounáležitosti a základ toho, co můžeme nazvat občanskou společností.