Hlavní nabídka

Přehled aktivit

Zápisy ze schůzek RR od listopadu 2003

Letní tábor RR

Příměstský tábor RR
- 2013
- 2016

Kroužky
- seznam kroužků
- anotace kroužků
naleznete v menu Kroužky
na titulní straně ZŠ Mohylová
-
fotogalerie turistického kroužku
- fotogalerie dramatického kroužku

Zpráva o hospodaření RR
- v letech 2006 až 2008
- za rok 2009
- za rok 2010
- za rok 2011
- za rok 2012
- za rok 2013
- za rok 2014
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017

- za rok 2018

- za rok 2019
- za rok 2020

- za rok 2021

- za rok 2022

Výroční zpráva RR
- za rok 2009
- za rok 2010
- za rok 2011
- za rok 2012
- za rok 2013
- za rok 2014
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017

- za rok 2018

- za rok 2019
- za rok 2020

- za rok 2021
- za rok 2022

Zakládací listiny RR

Zákon o obecně prospěšných společnostech

Rady dětí a mládeže

Karta mládeže EYCA

Nabídka karet mládeže

Můžete nám napsat!

Hlavní stránka ZŠ Mohylová

 

Projekt "Chceme Pavlíka v Mohylce"

 

Rada rodičů
 

Rada rodičů existuje při škole již více než dvacet let. Za tu dobu se díky dobré spolupráci s učiteli, vedením a celým technickým zázemím školy rozeběhlo několik společných projektů, jež napomáhají vzniku nového pojetí školy jako místa pro vzdělávání, ale i pro setkávání se a sbližování. Znamená to, že škola nejen pracuje na velmi dobrém systému vzdělávání svých svěřenců, ale zároveň buduje něco, co bychom mohli nazvat komunitním centrem.

phoca thumb l noname 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní myšlenkou školy je naučit děti všem znalostem a vědomostem, co se ve škole naučit mají, ale i pomoci jim získávat takové dovednosti, aby samy dokázaly zformulovat, slušnou formou prezentovat a zdvořile obhájit svůj názor. A nejen to. Důležité je i zprostředkovat jim prožitek a poznání ceny spolupráce, tolerance, odpovědnosti, snahy a vytrvalosti.

A tady je prostor pro aktivitu a pomoc rodičů. Naše přítomnost ve škole pomáhá vytvářet rodinnou atmosféru klidu, přátelství, bezpečí a partnerství. My jako rodiče se můžeme aktivně účastnit všech akcí, jež vytvářejí kolorit školy. Máme možnost přicházet s připomínkami, nápady a návrhy a spolu s učiteli je můžeme naplňovat a realizovat. A všechny pravidelně pořádané tematické výstavy, pracovní dílny, bazary, burzy, koncerty a besedy, všechna spolupráce s chráněnou dílnou Diakonie a s kluby seniorů dokazují, že je naplňujeme a realizujeme. A že představa školy – komunitního centra je životaschopná a její realizace užitečná, protože pomáhá budovat pocit sounáležitosti a základ toho, co můžeme nazvat občanskou společností.

 

Vratky plateb za kroužky ve školním roce 2022/23

Sdělení Rady rodičů k letnímu a příměstskému táboru

Vratky plateb za tábory v roce 2021

Vratky plateb za kroužky ve školním roce 2020/21

Vratky plateb za kroužky ve školním roce 2019/20

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok