Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky - Školička

Usnadnit dětem přestup ze školky do školy je cílem kurzu, který pro budoucí prvňáčky pořádáme již patnáctým rokem. Ve školním roce 2020/21 budou pro velký zájem opět kurzy dva. Jeden už na začátku zimy a druhý na jaře. Kurzy vedou zkušené paní učitelky, podzimní bude mít 3 lekce, jarní také 4.

V kurzech jde o přípravu předškoláka a seznámení s prostředím školy.

Náplň kurzu:
– rozvoj hrubé motoriky
– rozvoj jemné motoriky
– rozvoj grafomotorických dovedností
– rozvoj zrakového vnímání a pravolevé orientace
– rozvoj sluchového vnímání
– rozvoj početních představ
– rozvoj myšlení a řeči

Zde si můžete prohlédnout naši prezentaci projektu (333 kB).

 

Nabízíme 2. online setkání 13.1. 2021 od 18:00 (setkání se speciální pedagožkou)

                                    3. online setkání 20.1. 2021 od 18:00 (metody čtení v Mohylce)

                                    4. online setkání 17.2. 2021 od 18:00 (Jak učíme matematiku)