Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky - Školička

Usnadnit dětem přestup ze školky do školy je cílem kurzu, který pro budoucí prvňáčky tradičně. Ve školním roce 2021/22 budou pro velký zájem opět kurzy dva. Jeden už na začátku zimy a druhý na jaře. Kurzy vedou zkušené paní učitelky, podzimní bude mít 3 lekce, jarní 4.

V kurzech jde o přípravu předškoláka a seznámení s prostředím školy.

Náplň kurzu:
– rozvoj hrubé motoriky
– rozvoj jemné motoriky
– rozvoj grafomotorických dovedností
– rozvoj zrakového vnímání a pravolevé orientace
– rozvoj sluchového vnímání
– rozvoj početních představ
– rozvoj myšlení a řeči

Zde si můžete prohlédnout naši prezentaci projektu (333 kB).

 

Termíny podzimní Školičky:

                                                             24.11, 1.12., 8.12. 2021 od 16 hod

                                 NA KURZ SE NEPŘIHLAŠUJE, VŠICHNI ZÁJEMCI JSOU VÍTANÍ.