Čeho si rodiče a žáci cení na naší škole,

aneb proč k nám rodiče dávají své děti.

 Zeptali jsme se rodičů i dětí, co se jim ve škole líbí, čeho si cení. Přinášíme zde výběr z odpovědí:

·         „Líbí se mi, že naše škola je malá“ (Dominik 5. třída)
V naší menší škole je na každého vidět a každý vidí na všechny. K dětem lze přistupovat individuálněji a pomáhat jim v rozvoji a zároveň lze lépe předcházet negativním jevům (šikana atd.)

 

·         „Moc se mi líbí, že máme svý páťáky“ (Terezka 1. třída)
Inspirováni samotnými žáky jsme ve škole zavedli systém „patronů prvňáčků“, nebo-li „Projekt bezpečí pro prvňáčky“. Aby se prvňáčci ve škole nemohli cítit „ztraceni“ a jako ti „nejmenší“, adoptuje si tak každého prvňáčka jeden žák z páté třídy. Ten ho uvádí do života ve škole a má nad ním svůj patronát. Funkci „patronů“ si pochvalují jak samotní prvňáčci, tak i žáci pátých ročníků, ale i učitelé a rodiče. „Páťáci“ se totiž učí přebírat odpovědnost za mladší a být jim ochranou a oporou.

 

·          „Baví mě pondělní setkávání s ředitelkou“ (Jakub 3. třída)
Každé pondělí se všichni žáci ráno setkávají s paní ředitelkou (bez přítomnosti třídních učitelů). Na setkávání probíhá oboustranná komunikace o důležitých otázkách, o životě ve škole atd. Děti se mají možnost neformálně vyjadřovat a i diskutovat o běhu školy.

 

·         „Jsem ráda, že si ráno ve třídě povídáme“ (Jana 3. třída)
V každé třídě většinou vyučování začíná „ranním kroužkem“ na koberci a polštářích, kde se děti mohou vypovídat z toho, s čím do školy přišly. Vnímáme to jako dobrý ventil, kdy děti mohou cíleně povídat o tom, co je pro ně důležité a nemusejí se s tím pak zabývat při vyučování.

 

·         „Moc se mi líbilo to rozloučení s námi páťáky, že jsme ze školy prostě jen tak nevyšuměli“ (Marie, končící žákyně 5. třídy)
Velmi se nám ve škole osvědčilo „Loučení s páťáky“. Jde o závěrečnou zahradní slavnost, kdy je každý páťák slavnostně ostužkován a vyslán k dalšímu studiu. Žáci tak ze školy jen tak „nevyšumí“, slavnostně a důstojně uzavřou jednu kapitolu svého života a vydají se dále. Tato slavnost je opakovaně kladně hodnocena všemi zúčastněnými stranami (žáky, rodiči, prarodiči, učiteli...).

 

·         „Baví mě hlášení do rozhlasu“ (Jana 4. třída)
Každý z našich žáků má pravidelně prostor učit se veřejnému projevu i skrze školní rozhlas. V součinnosti s třídní učitelkou a rodiči si dítě připraví své krátké hlášení do školního rozhlasu. Děti se učí krátkému a srozumitelnému projevu a hlášení si pochvalují i rodiče, kteří vidí, že dítě se učí všestranné komunikaci.

 

·         „Jsem ráda, že se moje dítě dostalo na dobré osmileté gymnázium“ (Matka bývalého žáka Dominika)
Žáci naší školy mají poměrně vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.

 

·         „Velmi našemu dítěti (prvňáčkovi) prospělo, že jsme školu mohli oba poznat předem“ (Maminka prvňáčka Standy)
V naší škole jsme jako první v okolí před mnoha lety zavedli tzv. „Předškolku“, tedy několikatýdenní přípravný program pro ev. budoucí prvňáčky. Budoucí žáci a jejich rodiče si mohou školu předem „ochutnat“, seznámit se s prostředím školy a do první třídy se tak většinou již nebojí.

 

·         „Náš syn se ve škole naučil skvěle plavat - lépe než děti kamarádek z jiných škol.“ (Maminka Hana)
V naší škole máme menší tělocvičnu. Proto, pokud to počasí dovolí, tráví děti tělocvik venku – na čerstvém vzduchu. A zároveň klademe v rámci tělesné výchovy vyšší důraz na výuku plavání.

 

·         „Velmi na škole oceňuji nabídku kroužků“ (Maminka Lucie)
V naší škole kroužky organizujeme tak „trochu jinak“. Nenutíme platit rodiče vysoké sumy za (mnohdy nekvalitní) kroužky, které zajišťují různé agentury zvnějšku. Ve spolupráci s Radou rodičů vedou kroužky v naší škole (kromě některých učitelů) i rodiče, kteří to dělají s nadšením, zápalem a jen za nutné náklady.

 

·         „Moje děti pravidelně a rády jezdí se školou na tábor“ (Maminka Petra)
V součinnosti s některými rodiči pořádáme již mnoho let letní tábor, o který je stále mezi dětmi velký zájem.

 

·         „Líbí se mi, že škola organizuje různé akce pro veřejnost, a že se na tom můžeme s dětmi podílet.“ (Maminka Jana)
Škola pořádá předvánoční, velikonoční akce, na kterých se podílejí jak učitelé, tak i žáci a rodiče. Takováto spolupráce přispívá to m.j. i k vzájemnému poznávání.

 

 ·         "Jsem ráda, že vyučování začínáme až v 8:30!" (Lucka)
Za souhlasu většiny rodičů jsme se rozhodli začínat vyučování až v 8:30 hod. Lépe to vyhovuje jak rodičům, tak i dětem. A pro ty děti, jejichž rodiče je potřebují do školy dovést dříve, je ráno otevřená školní družina.

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok