Speciální pedagog

                                                                       Bc.  Helena Sladomelová     

                                                                         IMG-20180402-WA0000.jpg

      

Speciálně pedagogická péče navazuje na vzdělávací činnost školy. Speciální pedagog se individuálně i skupinově věnuje dětem na základě doporučení školských poradenských zařízení. V případě potřeby je v konzultačních hodinách k dispozici rodičům ohledně problematiky vzdělávání a výchovy ve škole.

Speciální pedagog se věnuje především nápravám vývojových poruch učení a chování, rozvoji školních a podpůrných dovedností, pracuje na řečových dovednostech žáků, dále se věnuje prevenci školní neúspěšnosti, péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, prevenci sociálně patologických jevů, péči o žáky mimořádně nadané a jiné.

Rodiče žáků školy si mohou domluvit osobní schůzku se speciální pedagožkou v době konzultačních hodin, které ve středu od 15 do 16 hodin nebo po předchozí domluvě.