Mgr. Martina Hanzalová MBA (Štychová)        image0012205.jpg

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství 1. stupně základní školy.

Během svého působení ve funkci ředitelky jsem absolvovala na PF UK v centru Školského managementu tříleté studium.
Dále jsem na FF UK dostudovala také tříleté studium Výchovného poradenství. V roce 2013 jsem ukončila dvouleté studium Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ běžného typu.

- absolvování Specializačního studia pro školní metodiky prevence na 1. lékařské fakultě UK v Praze na Klinice adiktologie

- absolvování vzdělávacího programu Odborník na řešení školní šikany a kyberšikany první úrovně v Národním institutu pro další vzdělávání u PhDr. Michala Koláře
 
V rámci dalšího vzdělávání si vybírám témata zaměřující se na vedení lidí, otázky pracovního práva, evaluaci vzdělávacího procesu a tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu. Spolu s kolegyněmi jsme prošly kurzem Kritického myšlení a kurzem Projektového vyučování.

Na naší škole působím také jako výchovný poradce. Spolupracuji se školní speciální pedagožkou.

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok