Ing. Martina Šípová        

                             asistentka pedagoga v 1.A