Petra Hofmannová         

asistentka pedagoga v 1.A