Petra Hofmannová         

asistentka pedagoga v 3.A