Přednosti naší školy
 

Nabízíme Vám zde několik pohledů na přednosti a výhody naší školy:

 • Malá škola v poklidné čtvrti
  Naše základní škola je umístěna uprostřed zeleně v klidném prostředí městské části Praha 13. Navíc patří k malým školám (v obvodu Prahy 13 je dokonce nejmenší). Nabízí tak přednosti a výhody malé školy.
 • Dopravní dostupnost školy, která ale není u hlavní silniční tepny
  Naše škola odpovídá dopravní dostupností a časovou blízkostí centra Prahy městské škole se všemi jejími výhodami (velké možnosti dostupného mimoškolního vyžití…). Škola se ale nachází ve slepé ulici, kterou dál neprojíždí žádná auta.
 • Neanonymní prostředí
  Výhody naší malé školy jsou nasnadě: na každého je vidět a každý vidí na všechny, což současně s rozsáhlými možnostmi aktivního trávení volného času napomáhá rozvoji každého jednotlivce a účinně zabraňuje sociálně - patologickým jevům (šikana, rozličné druhy závislostí atd.).
 • Individuální přístup
  Při nižším počtu dětí ve škole lze uplatňovat skutečně individuální přístup. Výsledkem je na jednu stranu kvalitní péče jak o žáky nadané, tak i o žáky se specifickými poruchami učení a zároveň možnost neochuzovat ostatní.
 • Úspěšnost u přijímacích zkoušek
  Naši žáci vykazují vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.
 • Pedagogický sbor
  Velkou výhodou naší menší školy je „přehledný“, zkušený a stabilní pedagogický sbor, který se neustále vzdělává a rozšiřuje své znalosti.
 • Výchovné poradenství
  Na vysoké úrovni je u nás výchovné poradenství, těžící i z toho, že naše škola není obrovskou a nepřehlednou sídlištní školou. Výchovnou poradkyní na naší škole je paní ředitelka, v jejímž jednání se spojuje dovednost jednat s rodiči a dětmi, vstřícnost, empatie a zkušenosti.
 • Vybavení školy
  Vedení školy v rámci svých možností vylepšuje vybavení školy novými učebními pomůckami, nábytkem, sportovním náčiním. V nejnovější době byl na školní zahradě vybudován domek s venkovní učebnou, škola získala několik druhů dětmi programovatelných robotů a elektrospotřebiče pro projektovou výuku.
 • Metody výuky
  Snažíme se volit takové metody, abychom výuku individualizovali a respektovali osobní tempo a úroveň znalostí, abychom dali prostor dětem nadaným i dětem z určitého pohledu hendikepovaným.
 • Komunikace
  Velkou pozornost věnujeme komunikaci žák - škola - rodiče. Proto nám v případě zájmu o další informace neváhejte zatelefonovat, napsat e-mail či dopis, nebo nejlépe sjednejte si s námi osobní návštěvu. Více se o „filozofii“ naší školy dozvíte v sekci webu „Základní kameny“.

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok