kovarikova juliana profil

Mgr. Kováriková Juliána

Vystudovala jsem etnologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během studia na gymnáziu jsem pět měsíců jsem strávila v Londýně. Pracovala jsem s dětmi s autismem a v mateřské školce. 

Mám dvě děti, se kterými se odmalička věnuji plavání a každé léto společně s dalšími rodinami jezdíme tábořit do přírody.