Směrnice o poskytování informaci

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

je k nahlédnutí u ekonomky školy