Zápis do 1. tříd

Zápis budoucích prvňáčků je každým rokem pro školu velkým svátkem. Kromě pedagogů a všech zaměstnanců školy připravují dětem snadnější cestu do nové životní etapy i starší žáci. Pomáhají učitelům vyzdobit třídy, aby škola dýchala slavnostní náladou, připravují pro své "budoucí kolegy" drobné dárečky a kromě toho svou aktivní účastí dávají rodičům možnost na všechno se vyptat právě těch nejpovolanějších.

V mnoha případech se zápis mění v pravý opak běžné situace: děti přivádějí do školy své rodiče. Měly totiž možnost prohlédnout si školu ještě dříve se svojí paní učitelkou z mateřské školky při našich výstavách a koncertech, někteří se stali hosty při vyučování v 1. třídě a MŠ Balónek, Srdíčko, Rumcajs, Zahrádka a Sluníčko pod střechou nás dokonce navštěvují v rámci projektu Úspěšný školák pravidelně.

Při zápisu, kdy rodiče vyplňují zápisní list a předkládají rodný list dítěte, se s velkou pozorností věnují paní učitelky a vychovatelky právě jejich dítěti. Prohlédnou si s ním celou třídu, ukáží mu učebnice pro prvňáčky, otevřou připravené dárky a stále si s ním o povídají. Dítě tak dostává prostor k samostatnému projevu, kdy vyjadřuje své názory zcela spontánně a přirozeně a zároveň se může pochlubit naučenou básničkou, písničkou či čímkoli jiným, co umí a bezpečně zvládá.

Po zápisu obdrží rodiče poštou rozhodnutí ředitelky školy o zařazení dítěte, informace o první třídní schůzce rodičů budoucích prvňáčků a o Odpoledni za školou, což je dvouhodinovka plná seznamovacích, ledybořících her, jež pomáhají navázat první kontakty a vztahy a zlomit prvotní strach a ostych z neznámého.

Zápis do 1. tříd se bude konat 8. dubna 2021 od 14 do 18 hod.

                                                    9. dubna 2021 od 14 do 17 hod.

V klidu domova si můžete vytisknout a vyplnit přihlášku do 1. třídy - Přihláška do 1. ročníku se stažení zde
Kdo potřebuje, může si připravit žádost o odklad školní docházky.
Také zde najdete seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky.

Kritéria pro přijetí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Den otevřených dveří proběhne letos opět v několika termínech,
a to  18.2., 25.3. 2021 (8.30 – 16 hod.) 
Návštěvníci mají dopoledne možnost vstoupit i do výuky,
dále je celý den možnost konzultace s vedením školy.