Bc. Marie Procházková         

 

Studovala jsem na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již před mateřskou dovolenou jsem pracovala jako vychovatelka v ZŠ U Krčského lesa. Po mateřské dovolené jsem se nejprve věnovala práci v mateřském centru a nízkoprahovém zařízení Maják a posléze jsem nastoupila v ZŠ Mohylová jako asistentka pedagoga a vychovatelka ve ŠD. Zde pracuji od roku 2011.

Absolvovala jsem řadu kurzů a vzdělávacích akcí např. Pedagogická asistence jako součást výchovně vzdělávací práce (v r. 2011), Klima ve školní třídě (v r. 2015), Žák s vývojovou dysfázií v běžné ZŠ (v r. 2016), ADHD ve třídě, školní družině (v r. 2016), Řešení problému ve třídě (v r. 2017) apod.

V ZŠ Mohylová jsem se též podílela na vedení volnočasových kroužků Tvoření, Turistický kroužek, Dramatický kroužek a Příměstský tábor RR. Na školy v přírodě a dětské tábory jezdím také jako zdravotník zotavovacích akcí.

V současné době absolvuji kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení a doplňuji si vzdělání studiem oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok