ROBOTIKA

Na kroužku se ponoříme do robotického světa, ve kterém se děti nejen s roboty (Ozobot, Bee-bot, Lego Mindstorm) seznámí, ale prostřednictvím blokového programování budou rozvíjet algoritmické myšlení, kreativitu, schopnost řešit problém, prostorovou představivost a logické uvažování. Kroužek je určen dětem od 2. – 5. třídy.