Organizace školního roku 2020/21

Zahájení:

úterý 1.9.2020

Burza kroužků

čtvrtek 3.9. od 16. 30 hod.

Podzimní prázdniny:

čtvrtek 29.10. a pátek 30.10. 2020

Vánoční prázdniny:

pondělí 23.12. 2020 až neděle 3.1. 2021

vyučování začne v pondělí 4.1. 2021

Ukončení vyučování v 1. pololetí

čtvrtek 28.1. 2021

Pololetní prázdniny:

pátek 29.1. 2021

Jarní prázdniny:

22.- 28.2. 2021

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 1.4. a pátek 2.4. 2021

(a pondělí Velikonoční 5.4.)

Ukončení vyučování ve 2. pololetí

středa 30.6. 2021

Období školního vyučování 2021/2022

začne ve středu 1.9.2021

Adventní dílna - ZRUŠENA

28.11. 2020 (9.00 – 14.00 hod.)

Vánoční výstava - ZRUŠENA

8.12 -11.12. 2020 (9.00 - 17.00 hod.)

Velikonoční výstava

23. - 26.3. 2021 (9.00- 17.00 hod.)

Dny otevřených dveří

ONLINE -  VIDEO NA STRÁNKÁCH

Ředitelská volna - ZRUŠENA

16.11., 21., 22.12. 2020

Podzimní Školička ONLINE

2.12.2020 od 18 hod

13.1., 20.1. 2021 od 18 hod.

Jarní Školička ONLINE

ODKAZ NA STRÁNKÁCH ŠKOLY

Zahradní slavnost

28.6. 2021 od 17 hod

Zápis

ONLINE

 


Náš rok
 

První školní den

První den školy zahajujeme v půl deváté. Prvňáčci přichází až v devět, aby jejich příchod nebyl ničím narušen. Přivítají se se svou paní učitelkou a novými spolužáky. Rodiče mají večer svou první třídní schůzku.

Úspěšný školák

Od října začíná projekt školní družiny, která spolupracuje s mateřskými školami a připravuje děti na plynulý přechod ze školky do školy.

Dny otevřených dveří

Každý rok máme v polovině října, listopadu a prosince návštěvní dny. Děti jsou v roli průvodců a ochotně provedou každého, kdo se ten den do naší školy přijde podívat. Podáváme informace o výuce, historii i podrobnosti ohledně výběru dětí do 1. třídy. Rodiče mohou nahlédnout do výuky nebo se odpoledne zúčastnit besedy s paní ředitelkou.

Duhový týden

Podzimní dny si zkracujeme akcí celé školy, Duhovým týdnem. Každý den má jinou barvu a všichni se snažíme se obléknout do dané barvy. Počítají se ponožky, kalhoty nebo sukně, tričko nebo mikina, rukavice a něco na hlavě. Za každý doplněk se dostávají body a třída, která jich nasbírá nejvíce, dostane Duhový řád.

Školička

V listopadu a v prosinci se koná zimní část přípravy našich budoucích prvňáčků na školu. Poznávají nové kamarády, hrají hry, ale také se trochu učí. Pro rodiče jsou připravené ukázkové hodiny, kde si mohou vyzkoušet naše výukové metody sami na sobě.

Adventní dílna

V sobotu před první adventní nedělí se pravidelně koná adventní dílna, na které je možné si vyrobit vánoční věnec, vánoční dekorace, svíčky a drobné vánoční dárky.

Mikulášská nadílka

Mikuláše chystají páťáci pro své mladší spolužáky a kamarády. Převléknou se do kostýmů a postupně navštíví všechny třídy, aby hodné děti obdarovali sladkostmi.

Vánoční výstava

Tradičně pořádáme v prosinci vánoční výstavu, kdy se naše společenská místnost zaplní vánoční dekorací, dětskými výrobky a nazdobenými stromečky a větvemi. Během výstavy je připraven bohatý odpolední program a je otevřena kavárna, kde se návštěvníci mohou občerstvit.

Zápis do 1. tříd

V polovině ledna se koná zápis dětí do 1. tříd, který vždy provází určité téma, např. Putování s makovou panenkou, Z pohádky do pohádky nebo Po stopách vodníka Česílka. Během plnění úkolů nenásilně zjistíme, zda je dítě opravdu zralé pro vstup do školy.

Kulturní a ekologické akce

Výuka neprobíhá pouze v lavicích, ale i v terénu, kde spolupracujeme s Lesy ČR nebo s hnutím Tereza. Součástí vzdělání jsou i kulturní návštěvy divadel, muzeí a jejich odborných programů, Národní galerie, Pražského hradu apod.

Školička

V březnu a v dubnu pokračuje jarní příprava zapsaných předškoláčků a navazuje na podzimní část. Pro rodiče jsou připravené tematické besedy.

Velikonoční výstava

Na jaře pořádáme velikonoční výstavu, které se účastní všechny třídy svými vystavovanými výrobky nebo svou účastí v programu pro rodiče. V rámci výstavy je připravena odpolední velikonoční dílna pro děti a jejich rodiče.

Noc s Andersenem

Každoročně se 3. oddělení školní družiny účastní akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti nocují ve škole u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana Andersena. Během večera hrajeme různé hry, ale hlavně si čteme a povídáme si o knížkách.

Preventivní programy a osvětové besedy

Součástí výuky jsou i preventivní programy a osvětové besedy, které pečlivě vybíráme. Spolupracujeme s Městskou policií, která připravuje program pro všechny žáky, s Hasiči hlavního města Prahy, kteří mají program pro žáky 2. a 5. tříd a se Záchrannou službou hlavního města Prahy, která proškoluje žáky 5. tříd o poskytnutí první pomoci. Besedy o etice s Dr. Marií Novákovou se účastní všichni žáci a o sexuální výchově pouze žáci 5. tříd.

Školy v přírodě

V průběhu dubna a května vyjíždějí naše p. učitelky se svými žáky na školu v přírodě. Místa pobytu letní školy v přírodě střídáme. Rádi poznáváme nová místa. Jezdíme do objektů, které jsou přizpůsobené pobytu dětí. Děti jsou rozděleny do smíšených družstev, škola v přírodě je zaměřena tematicky a celý pobyt je připraven tak, aby bylo dostatek prostoru na to dozvědět se nové věci i si pohrát a poznat místo, kde jsme.

Den dětí

Probíhá na zahradě školy. Žáci soutěží v nejroztodivnějších disciplínách a získávají školní razítka na připravené legitimace. Prodejní stánek nabízí rozmanité ceny, na jejíž zakoupení stačí určitý počet razítek. Chtějí-li si našetřit na zajímavější cenu, je to možné. Pěkné je pozorovat děti a jejich různé taktiky, jak dosáhnout vytoužené odměny.

Odpoledne za školou - seznamovací odpoledne pro budoucí prvňáčky

Vrcholem a slavnostním ukončením Školičky je ODPOLEDNE ZA ŠKOLOU, závěrečná hra o poklad. Je určené pro všechny děti, i pro ty, jež nechodily do přípravného kurzu. Koná se každoročně začátkem června. Děti mají možnost opravdu si doslova osahat své budoucí spolužáky, seznámí se i s třídními učitelkami, se spolužáky z vyšších ročníků a s paní ředitelkou.

Obhajoby závěrečných prací

Poslední týden školy prezentují páťáci svoji činnost obhajobou závěrečné práce. Pracují na nich ve škole od chvíle, kdy mají hotové přijímací zkoušky na další školy. Věnují se tématům, která si sami vyberou, která je zajímají a která jsou připraveni veřejně prezentovat před ostatními dětmi, učiteli i rodiči. Završují tak pětiletý pobyt v naší škole.

Zahradní slavnost

Tradičním slavnostním ukončením školního roku je Zahradní slavnost. Koná se vždy poslední červnové úterý. Na slavnosti se loučíme s páťáky, kteří si připraví program a obdrží šerpy a drobné dárečky od prvňáků, o které se celý školní rok starali. Všichni žáci školy dostanou od svých učitelů Osvědčení o čtenářství. Na zahradě jsou vystavené práce žáků a projekty, probíhá Výtvarná soutěž na určené téma, kde se hlasování účastní všichni návštěvníci slavnosti. Poté následuje volná zábava a pohoštění.

Letní tábor

Každoročně pořádáme ve spolupráci s Radou rodičů letní tábor pro naše žáky, jejich sourozence i kamarády. Tábor se koná prvních 14 dní v červenci a organizují ho zkušené vedoucí, které připraví pro děti dobrodružné hry, celotáborovou zábavu a plno zážitků.

Příměstský tábor

Poslední týden v srpnu Rada rodičů pořádá pro žáky naší školy týden plný her, výletů a zábavy.