Monika Sladomelová     

asistentka pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ)