Monika Sladomelová      

                                                                         20190829 092230

asistentka v 1.A a pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ)