Monika Sladomelová

                                                                        

IMG_20210323_210659.jpg

 

asistentka ve 3.A a pro děti s odlišným mateřským jazykem (OMJ)