Mgr. Anna Cudráková         

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Nitře, studijní obor: učitelství pro I.stupeň ZŠ.
Po skončení Pedagogické fakulty jsem vykonala zkoušku z českého jazyka pro učitele, kteří získali vzdělání na školách s jiným vyučovacím jazykem než českým.

Během své učitelské praxe jsem absolvovala tyto vzdělávací kurzy a programy:

Metodický a jazykový kurz pro učitele angličtiny ve 4. a 5. třídách ZŠ
Specializační studium Dalton
Vzdělávací program PC – I slohu se dá naučit
Vzdělávací program PC – Hrajeme si s češtinou
Vzdělávací program PC – Emoční inteligence a jak ji rozvíjet
Školení první pomoci včetně nácviku neodkladné resuscitace
Základní uživatelské znalosti a dovednosti v ICT – Z
Tvořivá škola – Činnostní učení ve výuce M a Čj v 1. a ve 2.ročníku
Uživatelské znalosti a dovednosti v ICT – P
Metodický a jazykový kurz anglického jazyka – MEJA
Projektové vyučování a integrovaná tematická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP
Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení

 
 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok