PhDr. Jana Moravcová         

Vystudovala jsem na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy učitelství pro první stupeň se zaměřením na hudební výchovu. O několik let později na téže fakultě ještě speciální pedagogiku – obor logopedie. Další studia na pedagogické fakultě jsem ukončila obhajobou doktorandské práce na téma výuka čtení.
V průběhu praxe jsem získala několik osvědčení o absolvování kurzů dramatické výchovy (např. dramatika ve vyučování, drama-příběh-učitel, lidová píseň a dramatika atd.)
V loňském a předloňském roce jsem se zúčastnila základního i pokračovacího kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.
V současné době stále pokračuji ve studiu anglického jazyka.
V naší škole se spolupodílím na vedení kroužku dramatické výchovy a tzv. školičky pro předškoláky.
Jsem spoluautorkou učebnic matematiky pro 3. a 4. ročník v nakladatelství SPN a v nakladatelaství Grada mi v roce 2005 vyšla knížka Deskové a karetní hry ve vyučování Čj.