ÚSPĚŠNOST V TESTECH KALIBRO – 5. ROČNÍK 2018/2019
údaje jsou v procentech (%)

 

Český jazyk

Matematika

Humanitní základ

Anglický jazyk

PRŮMĚR ČR
ZŠ MOHYLOVÁ
ROZDÍL

62,9
74,0
+ 11,1

54,0
67,5
+ 13,5

56,6
61,3
+ 4,7

55,1
66,2
+ 11,1

 

Ve všech testovaných předmětech jsme nad průměrem ČR.