RODINNÁ ATMOSFÉRA

Rodinná atmosféra školy vytváří bezpečné zázemí pro děti. Každé ráno se s dětmi setkáváme
v komunitním kruhu a máme tak možnost s nimi prožívat jejich osobní strasti a radosti,
povídat si s nimi. Snažíme se jim pomoct poznávat samy sebe. Pravidelně zařazovaná setkání
s rodiči v rámci konzultací umožňují rodině a škole vzájemnou výměnu informací. Dále se
setkáváme v průběhu velikonočních a vánočních výstav a dílen.

Vzhledem k menšímu počtu žáků panuje v naší škole i v jednotlivých třídách domácí
„rodinná“ atmosféra. Každý vyučující zná dobře všechny žáky školy, i s jejich klady a
nedostatky. Každý žák zná stejně dobře všechny žáky školy, na každého z nich se může
kdykoliv obrátit s žádostí o radu nebo pomoc. Bezpečné prostředí vytváříme prvňáčkům i tím,
že od začátku školního roku se o každého z nich stará jeden páťák a pomáhá mu a provází ho
celým školním rokem.

Mezi žákem a pedagogem musí existovat pocit vzájemného respektu a důvěry. Žáci jsou
vedeni k pocitu sounáležitosti a spoluodpovědnosti za „svoji“ školu, podílejí se na její
výzdobě a údržbě.

Estetické prostředí a celkové klima školy navozují pocit bezpečí a pohody.

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok