NADANÉ DĚTI

Ve škole se věnujeme také nadaným a mimořádně nadaným žákům. Ve výuce se snažíme respektovat jejich specifické vzdělávací potřeby, podporujeme a povzbuzujeme jejich zájem o výuku a nové znalosti, ale hlavně usilujeme o kladnou motivaci těchto žáků k celkovému přístupu ke vzdělávání. Spolupracujeme s PhDr. Evou Vondrákovou, předsedkyní Společnosti pro talent a nadání (STaN).

Na základě doporučení od třídního učitele se těmto žákům věnuje speciální pedagožka Mgr. Denisa Červinková a některé asistentky pedagoga. Žáci jsou poté rozřazeni do skupin, kde se s nimi pracuje na rozvoji znalostí v oblasti matematiky, logiky, českého jazyka, tvůrčího psaní, rozvoji slovní zásoby formou her, ale také spolupráci a prohloubení sociálních dovedností a emoční inteligence. Tyto rozvíjející hodiny probíhají během výuky, takže žák nemusí docházet ve svém volném čase. Tyto skupiny mají pevně dané hodiny v konkrétní den.