NADANÉ DĚTI

Škola se snaží podporovat také nadané a mimořádně nadané žáky. Ve výuce se snažíme respektovat jejich specifické vzdělávací potřeby, podporujeme a povzbuzujeme jejich zájem o výuku a nové znalosti a hlavně se snažíme kladně motivovat tyto děti k celkovému přístupu ke vzdělání.

Spolupracujeme s PhDr. Evou Vondrákovou, předsedkyní Společnosti pro talent a nadání (STaN) a s Centrem FILIP.

Na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) je také možnost rozšířit základní výuku pro tyto děti o hodinu týdně v době vyučování, kterou vede speciální pedagožka Markéta Kůtková. S dětmi pracuje v malých skupinách a věnují se rozšiřování znalostí v oblasti matematiky, logiky, českého jazyka, tvůrčího psaní, rozvoji slovní zásoby formou her, ale také spolupráci a prohloubení sociálních dovedností a emoční inteligence. Je možné na doporučení (ŠPZ) vypracovat individuálně vzdělávací plán, který rozšíří výuku v hodinách.