Vážení rodiče, naše škola se opět v tomto školním roce 2023/2024přihlásila k projektu -

Balíček pomoci rodinám našich žáků,

 

Který schválilo Zastupitelstvo Magistrátu hlavního města Prahy

 

Vážení rodiče,

na stránkách MHMP https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-pomoci

najdete podrobnější informace.

Naše škola se do plnění Opatření ke zmírnění dopadů inflace na pražské domácnosti zapojila.

Podrobnosti najdete ve směrnici, kterou jsem vydala a nabývá účinnosti dne 19.9.2022.

Žádosti s čestným prohlášením najdete na našem webu ke stažení. Pokud si nebudete vědět rady, ozvěte se a společně žádost vyplníme.

                                                                                                          Martina Hanzalová

 

Směrnice k realizaci Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023

Žádost o příspěvek (prominutí úplaty)

Žádost o příspěvek z fondu Solidarity

Podmínky pro podávání žádosti

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok