SPOLUPRÁCE
Rozvíjení spolupráce (kooperace) u našich dětí považujeme za stěžejní dovednost, kterou
cíleně zařazujeme do výuky. Spolupráci chápeme jako situaci, ve které jsou žáci na sobě
závislí v dosahování společných cílů, v úspěchu celé skupiny i jednotlivce.

Kooperativní výuka je něco víc. Je to výuka, která plánovaně, promyšleně a cíleně učí děti
některým sociálním dovednostem, které jsou důležité v osobním i pracovním životě:

· zodpovědnosti za práci týmu,
· porozumění a respektování odlišných názorů, zkušeností a potřeb druhých,
· komunikačním dovednostem – vyjádřit se, naslouchat a diskutovat,
· dodržování dohodnutých pravidel.

 

phoca thumb l noname 3      phoca thumb l noname 18