PŘÁTELSTVÍ


Dovednost v navazování kontaktů a udržování přátelských vztahů patří mezi velmi cenné
vlastnosti. Pravé přátelství nás provází po celý náš život. Děti si však prostřednictvím
kamarádství a jiných vztahů se svými vrstevníky utváří také své znalosti o sobě a svém místě
ve společnosti a učí se tak tříbit svůj pohled na různé události a situace.

S rostoucím věkem a také spolu se změnou prostředí, které dítě obklopuje, se také mění
charakter toho, co od přátelství očekává. Pokud chce dítě získat kamarády, musí být
v každém případě úspěšné v navazování a udržování vztahů takovým způsobem, který je
přijatelný a vhodný pro jeho vrstevníky. Dítě se jednak učí přímo prostřednictvím svých
vlastních zkušeností se stejně starými dětmi a pomocí metody pokusu a omylu se dozví, jak si
získat a udržet kamaráda. Také prostřednictvím dospělých, sledováním jejich chování a
jednání, získává dítě mnohé návody, jak si najít nové kamarády.

Naučit se být kamarád ulehčují i prvky dramatické výchovy, které zařazujeme do výuky.
V dramatické výchově je pozornost soustředěna především na lidské jednání a mezilidské
vztahy. Cíle, které sledujeme, se váží na všestranné rozvíjení osobnosti dítěte a mladého
člověka (zaměření na osobnost a její vztahy ke světu, a především ke společnosti a ve
společnosti, na komunikaci, zohlednění etických a estetických hodnot), používáním
improvizace, zaujímáním vlastního stanoviska, formulování vlastních názorů a nasloucháním
druhým.

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok