PŘÁTELSTVÍ

 

Dovednost v navazování kontaktů a udržování přátelských vztahů patří mezi velmi cenné vlastnosti. Pravé přátelství nás provází po celý náš život. Děti si však prostřednictvím kamarádství a jiných vztahů se svými vrstevníky utváří také své znalosti o sobě a svém místě ve společnosti a učí se tak tříbit svůj pohled na různé události a situace.

S rostoucím věkem a také spolu se změnou prostředí, které dítě obklopuje, se také mění charakter toho, co od přátelství očekává. Pokud chce dítě získat kamarády, musí být v každém případě úspěšné v navazování a udržování vztahů takovým způsobem, který je přijatelný a vhodný pro jeho vrstevníky. Dítě se jednak učí přímo prostřednictvím svých vlastních zkušeností se stejně starými dětmi a pomocí metody pokusu a omylu se dozví, jak si získat a udržet kamaráda. Také prostřednictvím dospělých, sledováním jejich chování a jednání, získává dítě mnohé návody, jak si najít nové kamarády.

Naučit se být kamarád ulehčují i prvky dramatické výchovy, které zařazujeme do výuky.

V dramatické výchově je pozornost soustředěna především na lidské jednání a mezilidské vztahy. Cíle, které sledujeme, se váží na všestranné rozvíjení osobnosti dítěte a mladého člověka (zaměření na osobnost a její vztahy ke světu, a především ke společnosti a ve společnosti, na komunikaci, zohlednění etických a estetických hodnot), používáním improvizace, zaujímáním vlastního stanoviska, formulováním vlastních názorů a nasloucháním druhým.

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok