TOLERANCE


Všichni zaměstnanci školy vytvářejí žákům takové prostředí, aby se cítili spokojeně, bezpečně
a jistě. Všichni žáci mají stejná práva, povinnosti a možnosti (vzájemná pomoc, úcta).Ve
vzdělání se odbourává nezdravé soutěžení. Ze strany pedagogů nechybí pozitivní hodnocení,
pochvala, podpora, důvěra. Podporujeme u žáků získávání jistoty při jakékoliv samostatné
práci.

Dále u žáků podporujeme rozvoj tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, vzájemné pomoci a
podpory. Pro vytvoření dobrého kolektivu ve třídě jsou důležitá pravidla chování, která jsou
jasně stanovena. Proto se učitelky ve třídě dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně
vztahy ve třídě ovlivňují – vzájemná úcta a snaha všem prospět a nikomu neškodit.