PROJEKTOVÁ VÝUKA


Projekty jsou metodou, která vede k řešení praktických úkolů a k rozvoji vědomostí,
dovedností a postupů. Jejich realizování navíc podporuje celkový pohled dítěte na svět a
tedy integraci učiva.


Plánujeme a realizujeme projekty různého charakteru i rozsahu, v rámci jednotlivých tříd,
v paralelních třídách i napříč celou školou. Nejčastěji uskutečňujeme projekty krátkodobé a
střednědobé.

Jde o metodu, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých problémů a
získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Veškerá činnost se soustřeďuje
kolem jednoho tématu. Je tvořivější, bývá živější a rušnější než tradiční výuka.
Realizované třídní projekty např. Voda, Vánoce, Velikonoce, Středověk, Vesmír a celoškolní
projekty např. Astrid Lindgrenová, Čtení nuda není, Významní Češi, Anglicky mluvící země,
Zdravá výživa.