KOMUNIKACE

V této oblasti je nejdůležitější schopnost aktivně diskutovat, formulovat a obhajovat své
názory a postoje, ale také umění naslouchat a respektovat názory druhých nebo přizpůsobit
své verbální a neverbální chování společenské či kulturní situaci.


Proto se snažíme učit žáky věnovat si pozornost navzájem, naslouchat si, navazovat oční
kontakt při rozhovoru, snažit se vyjádřit jasně a pokud možno stručně (hlasitostí, jazykově),
přiměřeně situaci, mluvit k tématu, navazovat na dané téma a příspěvky jednotlivců, shrnovat,
vyjádřit souhlas i nesouhlas, uvádět své odlišné názory a respektovat přitom odlišnost těch
druhých.