KOMUNIKACE

V této oblasti je nejdůležitější schopnost aktivně diskutovat, formulovat a obhajovat své
názory a postoje, ale také umění naslouchat a respektovat názory druhých nebo přizpůsobit
své verbální a neverbální chování společenské či kulturní situaci.

phoca thumb l 20190523 105432


Proto se snažíme učit žáky věnovat si pozornost navzájem, naslouchat si, navazovat oční
kontakt při rozhovoru, snažit se vyjádřit jasně a pokud možno stručně (hlasitostí, jazykově),
přiměřeně situaci, mluvit k tématu, navazovat na dané téma a příspěvky jednotlivců, shrnovat,
vyjádřit souhlas i nesouhlas, uvádět své odlišné názory a respektovat přitom odlišnost těch
druhých.

Komunikační dovednosti žáci procvičují i při pravidelném rozhlasovém vysílání, kterého se

účastní všechny třídy. Žáci si připraví poutavé vyprávění, doporučí návštěvu zajímavého místa

nebo knížku k přečtení.

Začlenění ranního kruhu, popovídání o událostech, které školu čekají, sdělení výjimečných

úspěchů, společná chvíle k přání knarozeninám, vnímáme jako velmi důležitý prvek k rozvoji

komunikačních i sociálních vazeb. Každé pondělí se schází s paní ředitelkou k setkání celá škola.

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok