ŽÁCI S POTŘEBOU PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Škola spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ), což jsou pedagogicko psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC).

V souladu s novou legislativou zajišťujeme individuální přístup ke každému žákovi. Vyhodnotíme-li, že je to potřeba, nastavíme v rámci 1. stupně podpůrných opatření tzv. Plán pedagogické podpory (PLPP) a přistupujeme k drobným úpravám ve výuce (například respektujeme pomalejší tempo žáka, drobné obtíže ve čtení a psaní, drobné problémy, které souvisejí s nesoustředěností a zapomínáním, obtíže vyvolané náhlým nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem nebo obtížnou rodinnou situaci).

Pokud je z hlediska výuky a fungování ve škole opatření 1. stupně nedostačující, doporučí se rodině návštěva ŠPZ, kde odborníci ve spolupráci se školou nastaví dle individuálně vzdělávacího plánu (IVP) odpovídající podmínky, které budou žákovi vyhovovat.

V rámci IVP je také možnost individuální nebo skupinové práce v době vyučování pod žáštitou speciální pedagožky, kde pracujeme na posílení oslabených funkcí, učíme se navzájem spolupracovat, posilovat vzájemné vztahy a zažíváme pocity úspěchu.

 

IMG-20240201-WA0008.jpg

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok