SEBEHODNOCENÍ


Změna v cílech vzdělávání přinesla nejen změnu vyučovacích metod, ale i změnu kritérií a
nástrojů hodnocení.

SEBEHODNOCENÍ

Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, které posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. Chybu chápeme jako přirozenou věc v procesu učení. Paní učitelky se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat. Chyba je důležitý prostředek učení.

Při sebehodnocení se žák snaží popsat:

  • co se mu daří,
  • co mu ještě nejde,
  • jak bude pokračovat dál.

Při školní práci vedeme žáka tak, aby komentoval svoje výkony a výsledky.

Sebehodnocení probíhá v průběhu každodenní práce a na konci každého měsíce. K tomuto
účelu nám slouží hodnotící list v žákovské knížce. Již od 1. třídy žáci sami hodnotí pomocí
smajlíků své úspěchy, pokroky a rezervy. K žákovskému hodnocení se vyjádří i učitel a
poskytne tak žákovi zpětnou vazbu.

 

Každé čtvrtletí probíhají konzultace žáků s rodiči a učitelem. Na tyto konzultace si žáci
přinesou Smlouvu o dosažení cíle, která obsahuje hodnocení jejich práce za dané období.
Během konzultací o hodnocení ve trojici diskutujeme a žáci si zapíší cíl, kterého by chtěli
dosáhnout.

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok