KRITICKÉ MYŠLENÍ


Projekt Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) vznikl díky spolupráci učitelů
z celého světa. Jeho cílem je zavádět ve školách výukové metody, které u žáků podporují a
rozvíjejí kritické myšlení a potřebu celoživotního vzdělávání.


Aby žáci v dnešním světě uspěli, musí být schopni informace třídit, určovat, co je důležité,
myslet tvořivě, kriticky a produktivně. Mají-li zvládnout řadu praktických dovedností, musí se
takový přístup rozvíjet již od dětství.


Rozvoj kritického myšlení tedy znamená:


· porozumění informaci,
· uchopení myšlenky a její důsledné prozkoumání,
· porovnání myšlenky s jinými názory a s tím, co už o problému víme,
· zaujetí stanoviska a jeho obhájení.


V naší škole úspěšně pracujeme touto metodou již od 1.ročníku. Ve skutečnosti i malé děti
umí rozumně uvažovat na úrovni odpovídající jejich věku. Rády řeší komplexní problémy a
jsou schopny činit rozhodnutí, která vysvětlí a obhájí.


Program nabízí účinný učební model, kdy se dítě na základě toho, co už zná, naučí nové
znalosti a dovednosti a uvědomuje si, jakým způsobem k nim došlo.


K naplnění těchto cílů používáme konkrétní vyučovací metody (brainstorming,
myšlenkovou mapu, I.N.S.E.R.T., řízené čtení, diskuzi, referáty, dílnu čtení, metody psaní,
metody reflexe a sebereflexe, metody sebehodnocení).

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok