Mgr. Markéta Kůtková         

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor speciální pedagogika s aprobací na vzdělávání na 1. stupni ZŠ a zaměřením na hudební výchovu a muzikoterapii.

Ve své profesi se nadále vzdělávám, absolvovala jsem například kurzy:

  • Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním
  • Diagnostika gramotnostních dovedností
  • Školní zralost kurz
  • Diagnostika struktury matematických schopností DISMAS
  • výcvikový kurz - Základní pomoc při školní šikaně a kyberšikaně
  • Základní kurz krizové intervence
  • Práce se skupinou
  • Práce s dítětem s ADHD, ADD
  • Úvod do práce s kresbou - diagnostika kresby
  • Kurz první pomoci

Velmi přínosný pro mě byl kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování, který rozvíjí myšlení, a na něj navazující kurzy Jak naučit žáky myslet a Základní principy dynamického vyšetření.

Ve svém dalším vzdělávání se zaměřuji mimo jiné na studium muzikoterapie, absolvovala jsem v tomto směru již kurzy Muzikoterapie - hudební ateliér a Muzikoterapie - brána do světa klienta. Jsem absolventem dvouletého systemického výcviku v hudebně dramatických terapiích.

Na škole působím také jako speciální pedagožka a úzce spolupracuji s výchovný poradkyní.