Mgr. Pavlína Klimešová          

 

Vystudovala jsem obor speciální pedagogika – učitelství na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Během svého studia jsem vypomáhala v denním stacionáři IC Zahrada, kde jsem měla možnost pracovat s dětmi různým způsobem hendikepovanými. Své školní praxe jsem absolvovala v ZŠ Mohylová.

Mezi mé zájmy patří cestování, vycházky do přírody, četba, filmy a rekreační sporty.