Simona Kocourková         

asistentka pedagoga ve 3.B