Simona Kocourková         

asistentka pedagoga ve 2.B