zájmový kroužek: STŘEDOVĚK     

vyučující: Kateřina Hrbková

Fotogalerie: zde

pátek jednou v měsíci 14:00-17:00

Kroužek Středověk nabízí tvořivé vyrábění, při kterém se děti mnohé dozví o dávné minulosti naší země i jiných končin Evropy. Z rozmanitých materiálů vytvářejí makety středověkých staveb, napodobeniny starodávných oděvních doplňků a rytířské výzbroje či iluminovaných rukopisů v kovaných deskách. S vlastnoručně vyrobenými figurkami středověkých postaviček mají možnost si zahrát scénky ze středověkého života a při řešení detektivních příběhů i při strategických hrách na historická témata mají možnost procvičit si svůj důvtip. Nezapomenutelným zážitkem je pro děti i občasná příprava pokrmů podle středověkých receptů.

Výprava říjen 2018: Ve světle hornického kahanu
Výprava do dubo-habrového lesa u letohrádku Hvězda, kde jsme otestovali funkčnost hornického kahanu vyrobeného podle středověké předlohy a nasbírali si zásoby "stříbra" na výrobu mincí.
album Rajče (12.10.2018)

kroužek ve šk.r. 2017/18
kroužek ve šk.r. 2016/17
fotogalerie šk.r. 2015/16