zájmový kroužek: Dramatický

vyučující: Lucie Frydryšková, Simona Kocourková


Děti se v dramatickém kroužku mohou těšit na různé dramatické hry, jež vycházejí z divadelních metod a z metod tvořivé dramatiky a muzikoterapie, ale také na obyčejnou honičku. Činnosti jsou voleny tak, aby děti vybily svou přebytečnou energii a zároveň přemýšlely a rozvíjely své dovednosti pohybové, hlasové, estetické nebo sociální. Získávají základní divadelní průpravu, kterou mohou uplatnit při vystoupení během Vánoční nebo Velikonoční výstavy, ale i na akcích mimo školu.

Kluci, holky a Stodůlky: Happening Rodičovské překvapení
album Rajče (21.5.2018)