zájmový kroužek: TURISTICKÝ

vedoucí: pp.Chudá, Chudý